[Reg_Fast_Form] مهدویت
[Reg_Fast_Form]

مهدویت
مهدویت

احادیث پیامبرو ائمه معصومین درباره امام زمان (عج):

پیامبر ـ صلّى اللّه علیه وآله :

1ـ قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه وآله: المهدی ـ علیه السلام ـ من ولدی اسمه اسمی وکنیته کنیتی أشبه النّاس بی خلقاً وخلقاً تکون له غیبة وحیرة تضل فیه الأُمم ثمّ یقبل کالشهاب الثاقب فیملأها عدلاً وقسطاً کما ملئت ظلماً وجورا :رسول خدا فرمودند: مهدى ـ علیه السلام ـ از فرزندان من است اسمش اسم من است و کنیه اش کنیه ى من، از نظر اخلاق و خلقت از همه مردم به من شبیه تر است. براى او غیبت و حیرتى است که امّتهایى در آن دوران گمراه مى شوند سپس ظاهر مى شود همچون شهابى که روشنایى مى دهد و بسرعت حرکت مى کند و زمین را از عدل و قسط پر مى کند بعد از آن که از ظلم و جور پر شده باشد .

2ـ و عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه وآله: طوبى لمن أدرک قائم أهل بیتی وهو مقتد به قبل قیامه یأتمّ به وبأئمة الهدى من قبله ویبرئ الى اللّه من عدوّهم أُولئک رفقایی وأکرم أُمّتی علیّ .پیغمبر اکرم ـ صلّى اللّه علیه وآله ـ فرمود: خوشا بحال کسى که قائم اهل بیت مرا درک کند و به او اقتدا کند قبل از قیامش، پیرو او و تابع ائمه ى هدایت قبل از او باشد و از دشمنان ایشان به سوى خدا پناه آورد ایشان رفیقان من هستند و گرامیترین افراد امّت، نزد من مى باشند.

امام حسن (ع):

شیخ صدوق درکتاب کمال الدین ازابوسعیدعقیصاءروایت می کندکه چون امام حسن(ع) بامعاویه صلح کردومردم نزد وی می آمدند،عده ای حضرتش را ازصلح بامعاویه سرزنش می کردند،فرمود:وای برشما نمی دانیدمقصودمن ازصلح چه بودصلح من بامعاویه ازآنچه آفتاب برآن می تابدوغروب می کند،برای شیعیانم بهتراست. نمی دانیدکه من امام شماهستم واطاعت ازفرمان من برشماواجب است،وبه فرموده پیامبریکی ازدوآقای اهل بهشت می باشم وشماحکمت این صلح رانی دانید مچنان که درباره مهدی (عج) نمی دانید. اوفرزندنهمی برادرم حسن پسرفاطمه(س) می باشد،خداونددرطول غیبت عمراوراطولانی می گرداند آن گاه باقدرت کامله خودبه صورت جوانی کمترازچهل سال داشته باشدظاهرمی گرداند.ا مام حسن مجبتى (ع) فرمودند: أما علمتم انّه ما منّا أحد الا ویقع فی عنقه بیعة لطاغیة زمانه إلاّ القائم الذی یصلّى روح اللّه عیسى بن مریم خلفه، فإنّ اللّه عزّ وجلّ یخفى ولادته ویغیب شخصه لئلاّ یکون لأحد فی عنقه بیعة إذا خرج ذاک التاسع من ولد أخی الحسین ابن سیّدة الاماء یطیل اللّه عمره فی غیبته، ثمّ یظهره بقدرته فی صورة شابٍّ ابن دون أربعین سنة، ذلک لیعلم انّ اللّه على کل شیء قدیر»مردم! آیا نمى دانستید که هر کدام از ما خاندان وحى و رسالت مجبور به بیعت با حکمران طغیانگر زمان خود مى شویم مگر قائم (عج) که حضرت عیسى بن مریم روح اللّه به او اقتدا مى کند و نماز مى خواند چرا که خداوند ولادت او را مخفى و شخص او را نهان مى دارد تا هنگامى که به دستور او ظهور کند بیعت قدرتمدارى را به گردن نداشته باشد او نهمین امام معصوم از نسل برادرم حسین ـ علیه السلام ـ است و فرزند بهترین کنیزان. خداوند در غیبت او عمر او را طولانى مى کند و سپس به قدرت خویش او را در چهره ى جوانى کمتر از چهل سال ظاهر مى سازد تا همگان بدانند که خداوند بر هر کارى تواناست.

امام حسین (ع):

شیخ صدوق درکتاب کمال الدین ازامام صادق (ع) نقل حدیث می کند که امام حسین (ع) فرمود:پسرنهمین من سنتی ازیوسف وسنتی ازموسی بن عمران دارد واوقائم مااهلبیت است که خداونددریک شب کاراورااصلاح می کند.وهمچنین ازامام حسین روایت شده است که فرمودند:مادوازده مهدی داریم. اول آنهاامیرالمومنین علی (ع) وآخرآنهانهمین فرزندمن است ،اوامامی است که قیام به حق می نمایدخداوندزمین راپس ازآن که (باکفروبدبینی اهلش) مرده باشد،به وسیله اوزنده می گرداندوهم به وسیله اودین حق (اسلام) رابرهمه ادیان غالب می گراند،هرچندمشرکان نخواهند. برخی ازروی سرزنش به آنهامی گویند:اگرراست می گویید موقع ظهورامام زمان شماچه وقت است؟ امام جواب می دهد. اماان الصابرفی غیبته علی الاذی والتکذیب به منزله المجاهدبالسیف بین یدی رسول الله . آگاه باشیدآنهاکه درغیبت وی باتحمل رنجهاوتکذیب بی دینان برعقیده ،لو لم یبق من الدنیا إلاّ یوم واحد لطوّل اللّه عزّ وجلّ ذلک الیوم حتّى یخرج رجل من ولدى یملأها عدلاً وقسطاً کما ملئت جوراً وظلمًا، کذلک سمعت رسول اللّه صلى اللّه علیه وآله یقول.اگر از عمر این جهان تنها یک روز باقى مانده باشد خداوند آن روز را طولانى مى سازد تا مردى از فرزندان من ظهور کند و جهان را همانگونه که از ظلم و جور لبریز گشته است از عدالت پر سازد. این واقعیت را همین گونه پیامبر خدا ـ صلّى اللّه علیه وآله ـ فرمود.و نیز از آن حضرت نقل شده که فرمودند:لو قام المهدی لأنکره الناس، لأنّه یرجع إلیهم شابّاً وهم یحسبونه شیخاً کبیراً.اگر مهدى ـ علیه السلام ـ قیام کند مردم او را انکار مى کنند و نمى شناسند زیرا آن حضرت در اوج جوانى ظهور مى کند و حال آنکه آنها مى پندارند که او پیر و کهنسال است.

امام علی بن حسین (ع):

شیخ صدوق درکتاب کمال الدین ازابوحمزه ثمالی روایت می کند که امام زین العابدین علی بن الحسین (ع) فرمودند:آیه شریفه واولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی الکتاب الله یعنی:خویشان انسان برخی بربرخی مقدم می باشند درباره مانازل گردیده وجعلهاکلمه باقیه فی عقبه یعنی :خداوندامامت رادرنسل امام حسین (ع)تاروزقیامت برقرارداشته است وفرمود:قائم مادوغیبت داردکه یکی ازدیگری طولانی ترمی باشد. غیبت اول شش روزوشش ماه وشش سال است وغیبت دومی جندان طولانی است که اکثرآنهاکه به ویع قیده دارندمنحرف می گردندوجزکسانی که یقین قوی ومعرفت صحیح دارندوتسلیم مااهلبیت می باشند،کسی براین عقیده ثابت نمی ماند.بعد از شهادت سیدالشهداء (ع) در شام حضرت سجّاد (ع) در روز جمعه اى که یکى از سردمداران یزید خطبه ى شوم خود را مى خواند، امام سجاد (ع) در آنجا بپا خواست و او را با تندى خطاب کرد و بعد مطالبى ایراد نمود; از آن جمله فرمود:أیّها الناس! أعطینا ستّاً وفضّلنا بسبع، أعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبّة فی قلوب المؤمنین وفضّلنا بأنّ منّا النبیّ المختار ومنّا الصدّیق ومنّا الطیّار ومنّا أسد اللّه وأسد رسوله ومنّا سبطی هذه الأُمّة ومنّا مهدیُّ هذه الأُمّة .هان اى مردم! خدا به ما شش ویژگى عطا فرموده و با شش امتیاز ما را بر همگان فضیلت و برترى بخشیده است خدا به ما نعمت گران بهاى دانش، بردبارى، سخاوت، فصاحت و شجاعت عنایت فرمود; و بذر مهر و محبّت ما را بر دلها و قلبهاى باایمان افشانده است. و نیز ما را به هفت ویژگى برترى و فضیلت بخشیده است پیامبر برگزیده ى خدا از ماست و صدّیق امّت امیر مؤمنان و جعفر طیّار و حمزه شیر خدا و پیامبر و دو نواده ى گرانمایه ى پیامبر حسن و حسین ـ علیها السلام ـ و مهدىّ این امّت از ماست.و نیز آن حضرت فرمودند:القائم منّا تخفى ولادته على النّاس حتّى یقولوا: لم یولد بعد، لیخرج حین یخرج ولیس لأحد فی عنقه بیعة . قائم که از ماست ولادت او بر مردم مخفى مى ماند به گونه اى که مردم مى گویند: او هنوز بدنیا نیامده است تا بدینگونه ظهور کند و به هنگامه ى ظهور، بیعت هیچ کس را بر عهده نداشته باشد.

امام باقر(ع):

ابوالجارود نقل می کندکه امام باقر(ع) به من فرمود:ای ابوالجارود موقعی که اوضاع روزگار دگرگونشود ومردم بگویند: قائم آل محمدمرده یاهلاک شده ،یابگویندبه کدام بیابان رفته است،وآنهاکه خواستارنابودی اومی باشند بگویند:کسی که استخوانهایش پوسیده چگونه ظهورمی کند؟شمابه ظهوروی امیدوارباشید،وچون بشنویدکه ظهورنمودی به سوی وی بشتابید ولوباخزیدن ازروی برف باشد. ازابوحمزه ثمالی نقل است که امام باقر(ع) فرمودند:نردیک ترین وداناترین مردم به خداوندمتعال ،محمد وائمه صلوات الله علیهم اجمعین هستند. پس ازهرراهی که آنهامی روند شماهم بروید وازهرکس کناره گرفتندشمانیزکناره بگیرید.ابو جارود از امام باقر ـ علیه السلام ـ آورده است که روزى به من فرمود:یا أبا جارود! إذا دار الفلک وقال الناس: مات القائم أو هلک، بأیِّ واد سلک وقال الطالب: انّى یکون ذلک وقد بلیت عظامه فعند ذلک فأرجوه، فإذا سمعتم به فأتوه ولو حبواً على الثلج. یعنى اى ابا جارود اگر روزگار به گونه اى بود که مردم گفتند: «قائم آل محمّد (ع) از دنیا رفته یا به شهادت رسیده و یا سرنوشت او روشن نیست و دیگرى گفت که از کجا چنین خبرى خواهد بود . در همان اوج حیرت و ناامیدى و تردید مردم، تو به ظهور او امیدوار باش و هنگامى که خبر ظهور او را شنیدى به هر صورت ممکن، حتى خزیدن بر روى برف بسوى او بشتاب».و همچنین بانوى دانش پژوهى به نام «امّ هانى» مى گوید: بامدادى بر حضرت باقر (ع) وارد شدم و گفتم:یا سیدی! آیة فی کتاب اللّه عزّ وجلّ عرضت بقلبى فاقلقتنی واسهرتنی قال: فاسألی یا أُمّ هانی قالت: قلت قول اللّه عزّ وجلّ: (فلا أقسم بالخنّس الجوار الکنّس) قال: نِعْمَ المسألة سألتینی یا أُمّ هانی! هذا مولود فی آخر الزمان، هو المهدی من هذه العترة تکون له حیرة وغیبة یضلّ فیها أقوام ویهتدی فیها أقوام، فیاطوبى لکِ ان أدرکتیه ویاطوبى لمن أدرکه. سرورم! آیه اى از قرآن شریف ذهن و فکرم را بخود مشغول داشته و خوابم را ربوده است فرمود: کدام آیه ام هانى، بپرس! گفتم: این آیه ى شریفه (فلا أُقسم بالخنس الجوار الکنّس)فرمود: خوب مسأله اى پرسیدى اى ام هانى این مولودى است در آخر الزمان او مهدى عترت پیغمبر است براى او غیبت و حیرتى است که گروهى در آن گمراه مى گردند و گروههایى راه حق و هدایت را مى یابند. خوشا بحالت اگر او و زمان او را درک کنی‌و خوشا بحال آنانکه او را درک کنند.

امام جعفر صادق (ع):

شیخ صدوق درکتاب کمال الدین وعلل الشرایع ازسدیرروایت می کندکه گفت: ازامام صادق (ع) شنیدم که می فرمودند: قائم ماراغیبتی طولانی می باشد .عرض کردم :یا ابن رسول الله برای چه غیبت می کند؟فرمودند:خداوندعزوجل اراده نموده که علائم تمام انبیاءرادرمدت غیبتشان درباره اونیزعملی گرداند. چنانکه خداوند درقرآن می فرماید:لترکبن طبقاعن طبق یعنی هرسنتی که قبل ازشمابوده است دراین امت جاری است. شیخ صدوق درکتاب امالی ازآن امام نقل می کند که فرمودند:که درباره امام زمان (عج) این شعررافرمود:لکل اناس دوله یرقبونهاودولتنافی آخرالدهریظهریعنی :هرگروهی ازمردم دولتی دارندکه انتظارآن رامی کشندودولت مانیزدرآخرالزمان ظاهرمی گردد.از امام صادق (ع) روایت شده که فرمودند:من أقرّ بجمیع الأئمّة ـ علیهم السلام ـ وجحد المهدی کان کمن أقرّ بجمیع الأنبیاء وجحد محمّداً ـ صلّى اللّه علیه وآله ـ نبوّته. فقیل له: یابن رسول اللّه فمن المهدی من ولدک؟ قال ـ علیه السلام ـ : الخامس من ولد السابع یغیب عنکم شخصه ولا یحلّ لکم تسمیته».هر کس به همه ى امامان اهل بیت ـ علیهم السلام ـ ایمان آورد و مهدى آنان را نپذیرد بسان کسى است که به همه ى پیامبران خدا ایمان آورد امّا رسالت آخرین آنان محمّد ـ صلّى اللّه علیه وآله ـ را انکار کرده باشد. از آن حضرت سؤال شد: اى فرزند رسول خدا! مهدى ـ علیه السلام ـ کیست آیا از فرزندان شماست. فرمودند: پنجمین امام از نسل پسرم «موسى» است او از نظرها غایب مى گردد و آوردن صریح نام مقدسش براى شما روا نیست.

امام موسی کاظم :

درعلل الشرایع ازعلی بن جعفرواوازبرادرش امام موسی کاظم (ع)نقل کرده که فرمودند:هنگامی که پنجمین امام ازاولاد هفتمین امام پنهان گردد برای حفظ دیانت خودبه خداپناه می ببرید. مباداکسی دین راازکف شمابرباید. ای فرزندصاحب الامرناگزیر ازغیبتی است که بعضی ازمعتقدین به وی ازاعتقادخودبرگردند. غیبت اوامتحانی است که خداوندبندگان خودرابه آن وسیله امتحان می کند. اگرپدران ونیاکان شمادینی صحیح ترازاین سراغ داشتند،ازآن پیروی می کردند.

یونس بن عبدالرحمن آورده است که بر امام هفتم علیه السلام وارد شدم و گفتم: یابن رسول اللّه! أنت القائم بالحق؟ فقال ـ علیه السلام ـ «أنا القائم بالحق ولکنّ القائم الذی یطهّر الأرض من أعداء اللّه ویملأها عدلاً کما ملئت جوراً هو الخامس من ولدی، له غیبة یطل أَمَدُها خوفاً على نفسه، یرتدّ فیها أقوام ویثبت فیها آخرون . . . طوبى لشیعتنا المتمسکین بحبلنا ـ وفی نسخة: بحبّنا ـ فی غیبة قائمنا، الثابتین على موالاتنا والبراءة من أعدائنا أُولئک منّا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمّة ورضینا بهم شیعة وطوبى لهم هم ـ واللّه ـ معنا فی درجتنا یوم القیامة.سرورم آیا شما قائم به حق هستید فرمود: آرى من قائم به حق هستم امّا آن قائمى که زمین را از دشمنان خدا پاک مى سازد و آن را همانگونه که هنگامه ى ظهورش از ستم و بیداد لبریز است از عدل و داد سرشار و مالامال مى سازد، او پنجمین امام از نسل من است. او به فرمان خدا و براى حفظ جان خویش، غیبتى طولانى خواهد داشت به گونه اى که گروههایى راه ارتداد در پیش مى گیرند و گروهى در دین خدا و اعتقاد به امامت ثابت قدم مى مانند. آنگاه فرمود: خوشا به حال شیعیان ما آنانکه در عصر غیبت قائم ما به ریسمان ولایت و محبّت اهل بیت چنگ زده و بر دوستى ما پایدار بوده و به بیزارى از دشمنان ما استوارند; آنان از ما هستند و ما از آنان، آنان به امامت ما خشنودند و ما به پیروى آنان از اهل بیت پیامبر خویش. راستى که خوشا به حال آنان! بخداى سوگند که آنان در روز رستاخیز با ما و در درجه ى ما خواهند بود.امام رضا(ع) :شیخ صدوق درکتاب علل الشرایع وعیون اخباررضاازحسن بن فضال واوازپدرش ازامام رضا(ع) روایت می کندکه فرمودند:گویاشیعه رادرموقع ازدست دادن سومین امام ازفرزندانم می بینم که ازهرسواوراجستجوکنندنیابند. عرض کردم :یابن رسول الله برای چه ؟ فرمود:برای این که امام آنهاغایب می گردد. فقلت ولم ؟ قال:لئلایکون فی عنقه لاحدبیعه اذاقام بالسیف . عرض کردم چراغایب می شود؟فرمود:برای این که وقتی با شمشیرقیام می کند،بیعت هیچ پادشاهی درگردن اونباشد.همچنین امام رضافرمودند:دنیافتنه ای درجلوداردکه آتش آن دامن خاص وعام راخواهدگرفت ،واین درمواقعی است که شیعیان مافرزند سوم مراازدست بدهندواهل آسمان وزمین ومرد وزن دل سوخته وهرغم زده مصیبت رسیده ای به خاطرازدست دادن وی گریه کند. پدرومادرم به فدای اوبادکه هم نام جدم (پیامبر(ص) ) وشبیه من وشبیه موسی بن عمران (ع) است. لباسهای نورانی پوشیده که ازشعاع انوارقدس ،می درخشد چه زنان ومردان باایمانی که چون ماءمعین راازدست بدهند،حیران وغمگین ومتاسف گردند گویاآنهارامایوس ومتحیرمی بینیم ،آنهاراچنان صدا زنندکه ازدورشنیده شود،چنان که ازنزدیک شنیده می شود.هنگامى که دعبل خزاعى آن شاعر اندیشمند اهل بیت ـ علیهم السلام ـ بر حضرت رضا ـ علیه السلام ـ وارد شد و قصیده ى معروف خویش را خواند تا به این شعر رسید که:

         خروج امام لا محالة خارج                                                  یقوم على اسم اللّه والبرکاتِ

        یمیّز فینا کلّ حق وباطل                                                        ویجزى على النعماء والنقماتِ

قیام شکوهمند امام راستین از خاندان رسالت که بى تردید ظهور خواهد نمود در پرتو نام بلند خدا و برکات او در بین ما حق و باطل را از هم جدا مى کند و بر نعمت ها و کردارهاى شایسته و نیز بیدادها و ناهنجاریها کیفر در خور خود را خواهد داد.امام رضا (ع) به شدّت گریست و فرمود:«یا خزاعی! نطق روح القدس على لسانک بهذین البیتین . . . فهل تدری من هذا الامام؟ ومتى یقوم؟ فقال: لا یا مولای! . . . إلاّ أنّی سمعتُ بخروج امام منکم یطهّر الأرض من الفساد ویملأها عدلاً کما ملئت جوراً.» فقال الامام ـ علیه السلام ـ : یا دعبل الامام بعدی: محمّد ابنی وبعد محمّد ابنه علی وبعد علی ابنه الحسن وبعد الحسن ابنه الحجّة القائم المنتظر فی غیبته المطاع فی ظهوره، لو لم یبق من الدنیا إلاّ یوم واحد لطوّل اللّه ذلک الیوم حتّى یخرج فیملأ الأرض عدلاً کما ملئت جوراً».

اى دعبل خزاعى! روح القدس بر زبان تو این دو بیت را گذارد. آیا مى دانى این امام کیست و کى قیام مى کند؟ پس عرض کرد نه مولاى من! مگر اینکه من شنیده ام امامى از شما خروج مى کند که زمین را از فساد پاک مى کند و آنرا پر از عدل مى سازد همچنانکه از جور پر شده باشد. پس امام ـ علیه السلام ـ فرمود: اى دعبل! امام بعد از من محمّد پسرم و بعد از محمّد، على پسرش و بعد از على پسرش حسن و بعد از حسن پسرش حجّت قائم است که در غیبت انتظار او کشیده مى شود و زمان ظهور او از او اطاعت مى شود اگر از دنیا نمانده باشد مگر یک روز خداوند آن روز را آنقدر طولانى مى کند تا او خروج کند و زمین را پر از عدل کند چنانکه از جور پر شده است. بعد در ادامه ى فرمایشاتشان فرمودند که کسى از وقت ظهور او خبر ندارد و ناگهان به شما ظاهر خواهد شد.

امام محمدتقی (ع):

شیخ صدوق درکمال الدین ازحضرت عبدالعظیم حسنی نقل می کندکه گفت:خدمت امام محمدتقی (ع) رسیدم تادرباره قائم ازوی سوال کنم که آیامهدی اوست؟ حضرت پیش ازمن به سخن پرداخت وفرمود:ای ابوالقاسم قائم ماهمان مهدی است که بایددرغیبتش منتظراوباشندودرموقع ظهورش فرمانبرداری اوکنند. اوفرزندسومی من است به خدایی که محمدرابه پیغمبری ومارابه امامت برگزیده است،قسم یادمی کنم که اگرجزیک روز،ازعمردنیانمانده باشد،خداوندآن روزراچنان درازگرداند تاظهورکندوزمین راپرازعدل ودادنماید.خداوندکاراورادریک شب اصلاح نمایدچنان که مشکل موسی کلیم رادریک شب اصلاح کرد،یعنی ازساحل مصربه وادی ایمن آمدتامگربرای گرم کردن زنش آتشی ببردولی وقتی آمدخداونددرهمانجااوراپیغمبرگردانیدوچون مراجعت کردپیغمبربود.آن گاه فرمود:بهترین اعمال شیعیان ماانتظارفرج امام زمان است .حضرت عبدالعظیم حسنى نقل مى کند به محضر امام جواد ـ علیه السلام ـ شرفیاب شدم و تصمیم گرفتم که از او بپرسم آیا او قائم آل محمّد ـ صلّى اللّه علیه وآله ـ است یا دیگرى; امّا پیش از آنکه سخن آغاز کنم فرمود: یا أبا القاسم! انّ القائم منّا هو المهدیّ! الذی یجب أن یُنتظَر فی غیبته ویطاع فی ظهوره وهو الثالث من وُلدی. والّذی بعث محمّدا ـ صلّى اللّه علیه وآله ـ بالنّبوة وخصّنا بالامامة انّه لو لم یبق من الدنیا إلاّ یوم واحد لطوّل اللّه ذلک الیوم حتّى یخرج فیه فیملأ الأرض قسطاً وعدلاً کما ملئت جوراً وظلماً وانّ اللّه تبارک وتعالى یصلح له أمره فی لیلة. کما أصلح أمر کلیمه موسى ـ علیه السلام ـ إذ ذهب لیقتبس لأهله ناراً فرجع وهو رسول نبیّ.

اى ابا القاسم! همانا قائم از ما، مهدى ـ علیه السلام  مى باشد آن کسى که واجب است در زمان غیبتش، انتظارش را برند و پس از ظهورش فرمانش را اطاعت کنند و او سومین فرزند از نسل من است. قسم به خدایى که محمّد را به نبوّت مبعوث نمود و ما را به امامت برگزید اگر از عمر این جهان تنها یک روز باقى مانده باشد خداوند آن روز را طولانى خواهد ساخت تا او ظهور نموده، جهان را پر از عدل و داد سازد، همانگونه که به هنگامه ى ظهورش از ستم و بیداد لبریز است. خداوند کار قیام او را در یک شب اصلاح مى کند همانگونه که کار رسالت و نبوت کلیم خود، موسى بن عمران را به هنگامى که بسوى آتش رفت تا براى خانواده ى خود از آن برگیرد، اصلاح فرمود و او در حالى بازگشت که به رسالت برانگیخته شده بود.

امام هادی (ع):

مرحوم صدوق از ابى دلف آورده است که گفت: خود از حضرت هادى ـ علیه السلام ـ شنیدم که فرمود:انّ الامام بعدی الحسن ابنی وبعد الحسن ابنه القائم، الذی یملأ الأرض قسطاً وعدلاً کما ملئت جوراً وظلماً.امام پس از من فرزندم حسن است و پس از او پسرش «قائم» مى باشد، همو که زمین را از عدل و داد پر مى کند همانگونه که از ستم و بیداد لبریز شده باشد.

امام حسن عسگری (ع):

شیخ صدوق درکمال الدین ازاسحاق بن ایوب روایت نموده که ازامام حسن عسگری(ع) شنیدم که می فرمود:صاحب الزمان کسی است کهم ردم خواهندگفت هنوزمتولدنشده است. چون امام علی النقی ازدنیارفت ،شیعیان نامه به حضرت امام حسن عسگری(ع)نوشته وازامام بعدازاوپرسیدند.امام درجواب فرمود:مادام که من زنده ام ،امام من می باشم ،وچون من ازدنیابروم ،جانشین مراخواهید دیدولی به اودسترسی خواهید داشت .احمد بن اسحاق که از اصحاب امام عسکرى (ع) است مى گوید: خود از امام عسکرى ـ علیه السلام ـ شنیدم که مى فرمود: الحمد للّه الذی لم یُخرجنی من الدنیا حتّى أرانی الخلف من بعدی، أشبه الناس برسول اللّه صلّى اللّه علیه وآله خلقاً وخُلقاً، یحفظه اللّه تبارک وتعالى فی غیبته، ثمّ یُظْهره فیملأ الأرض عدلاً وقسطاً کما ملئت جوراً وظلماً.خداى را سپاس که مرا از این جهان بیرون نبرد تا جانشین و امام پس از مرا به من نشان داد. پسرم در چهره، خلق و خوى، شبیه ترین مردم به پیامبر خداست. خداوند او را در دوران غیبتش حفظ خواهد کرد و آنگاه او را فرمان ظهور خواهد داد و آن حضرت، زمین را از عدل و داد لبریز خواهد ساخت همانگونه که از ستم و بیداد پر شده باشد.

[ دوشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1387 ] [ 04:57 ب.ظ ] [ b کریمی استاد دانشگاه ازاد.علمی کاربردی.و...... ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
موضوعات وب
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 85140

حرم فلش - کد ساعت فلش برای وبلاگ و سایت
برای اطلاع از آپیدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شوید تا جدیدترین مطالب به ایمیل شما ارسال شود [Mail_Form]